Ziek melden

Bij ziekte van uw kind kunt u dit melden via Social Schools. Als dit niet lukt dan kan het telefonisch, tussen 8.00-8.15 uur, melden op telefoonnummer 0306372100 of 0306341247. U kunt ook mailen, het liefst direct aan de leerkrachten van uw kind met een cc naar info.bogermanschool@educatis-rpo.nl

Twijfelt u of uw kind naar school mag? In het GGD infectieziekten schema kunt u dit opzoeken.