Contact met ouders

Contact met ouders


Het is van groot belang dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op school. Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school, weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan, er thuis over praten en er rekening mee houden.

Wij vinden de contacten met ouders heel belangrijk

Wij houden startgesprekken met ouders. Tijdens dit gesprek geven ouders richting de leerkracht aan wat, naar hun mening, voor hun kind nodig is om een goede ontwikkeling door te maken.

Tweemaal per jaar wordt er een kijk/spreekdag georganiseerd, waarbij u de gelegenheid krijgt met de leerkracht te spreken over de vorderingen en welbevinden van uw kind. In november is het facultatief, in februari/maart worden alle ouders ingeroosterd.

Eenmaal per twee jaar worden de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 uitgenodigd om een deel van de schoolmorgen bij te wonen. De ouders wordt gevraagd hun kind te observeren en hun bevindingen op een formulier in te vullen. 

Eenmaal per vier jaar worden opa's en oma's in de gelegenheid gesteld een deel van de schoolmorgen bij te wonen. De eerstvolgende mogelijkheid is D.V. november 2027.
 

Stichting leergeld

Leergeld Houten helpt ouders met kinderen tot 18 jaar, zodat zij mee kunnen doen aan o.a. activiteiten op school. Als er te weinig geld is voor een laptop, gymkleren, schooltas, fiets en alle kosten voor zwemles, sport, etc. Dan kunnen ouders een aanvraag doen via: https://www.leergeldhouten.nl/jouw-aanvraag
 

Ouderportalen

Op onze school is een aantal zaken digitaal geregeld. Daarom hebben wij twee ouderportalen. 

Ouderportaal Parnassys
Wij willen dat ouders op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van hun kind en de ontwikkeling op school. Daarom gebruiken wij het ouderportaal van Parnassys. In dit ouderportaal kunt u de toetsen en rapporten bekijken, maar bijvoorbeeld ook absentiegegevens.
Om in te loggen op het ouderportaal klikt u hier.

Social Schools ouderportaal
Binnen het ouderportaal van Social Schools kunt u op de hoogte blijven van zaken in de klas van uw kind, zoals huiswerk en activiteiten. Wij plaatsen daarin o.a. foto's en berichten. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind beter ondersteunen in het leerproces omdat u beter op de hoogte bent.
Om in te loggen op Social Schools klikt u hier.

Alle ouders kunnen op deze manier zien wat hun kind op school doet, binnen de veilige omgeving van de school.