Oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit leden die door en uit de ouders worden gekozen. De OC assisteert bij de organisatie van o.a. schoolprojecten, festiviteiten, luizencontrole, oud papieractie. De oudercommissievergaderingen worden door de directeur bijgewoond.