Team

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van onze school.

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Omdat meerdere leerkrachten niet meer vanzelfsprekend alle dagen op school zijn, kunt u hun aanwezigheid checken op het aanwezigheidsbord bij de hoofdingang.

Hieronder ziet u al het personeel met hun emailadressen. Alle emailadressen eindigen op @educatis-rpo.nl