Aanmelden

De meeste kinderen komen uit gezinnen die trouw meeleven met de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente, de Hervormde Gemeente Houten of met de Gereformeerde Gemeente. Enkele gezinnen hebben een andere kerkelijke achtergrond. Als er kinderen met een andere kerkelijke achtergrond worden aangemeld, kan de Lokale identiteitsCommissie besluiten tot een nader gesprek met de ouders betreffende de motivatie tot aanmelding. Het streven is om de opvoeding in gezin, school en kerk op elkaar aan te laten sluiten.

Als een leerling met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld, wordt in een gesprek met de directeur en de intern begeleider nagegaan of het onderwijs, zoals dat op onze school wordt gegeven, voldoende aansluit bij het kind.

​Wilt u persoonlijk kennismaken met onze school? Dat kan! U kunt dan een afspraak maken met de directeur, Bas Dubbeldam. 

In een persoonlijk gesprek zal hij u meer vertellen over de school en een rondleiding geven door ons gebouw. U ervaart dan de prettige sfeer op onze school en waarom kinderen zo graag bij ons op school zijn.

Voor nieuwe gezinnen die hun kind hopen aan te melden voor het nieuwe schooljaar, hebben we in februari een informatie avond. Er wordt dan een presentatie gegeven en u kunt de school bekijken.​

Het aanmeldingsformulier kunt u ook bij de downloads vinden, net als het formulier om lid te worden van Educatis.