Lokale identiteitscommissie

Onze school heeft een Lokale identiteitsCommissie (LiC) ingesteld. De LiC heeft tot taak de (lokale) identiteit te bewaken binnen de door het bestuur van Educatis gestelde taken. Dit uit zich o.a. in een belangrijke rol bij de benoeming van nieuw personeel.