Schooltijden

Onze school hanteert een continurooster met de volgende schooltijden:
 
Dag schooltijden
maandag 8:30-14:30
dinsdag 8:30-14:30
woensdag 8:30-12:30 (gr 1-2 vrij)
donderdag 8:30-14:30
vrijdag 8:30-14:30

Om een correct en rustig verloop van de schooltijden te realiseren is het van groot belang dat alle kinderen voor aanvang van de schooltijden aanwezig zijn op het plein (groepen 3-8) of in de klas (groep 1-2).

Om 8.20 uur gaat de eerste bel en gaan de deuren open. De ouders brengen hun kinderen tot aan de buitendeur. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en worden de lessen gestart.

Het te laat komen van kinderen is vaak heel storend voor de leerlingen die wel op tijd zijn, voor de leerkracht, maar ook voor de kinderen die te laat aansluiten bij hun eigen groep.