Identiteit

​De Johannes Bogermanschool voelt zich nauw verwant met het belijden van de gereformeerde gezindte, verwoord in de grondslag van de schoolvereniging.

Alle groepen beginnen iedere dag met een half uur godsdienstonderwijs. Meestal is dat een Bijbelverhaal, maar het kan ook een les kerkgeschiedenis, catechismus of een zendingsverhaal zijn. We gebruiken de methode Hoor het Woord/Leer het Woord. Deze methode wordt op veel reformatorische scholen gebruikt. Deze methode biedt o.i. voldoende lesstof tot het opdoen van een goede Bijbelkennis.

Maar we willen dat onze identiteit ook in de overige lessen aan bod komt. Dat kan gebeuren tijdens het thematisch werken als we ons verwonderen over de pracht van de schepping, als we Gods hand zien in de geschiedenis, en bij de taalles als we beseffen dat God ons de mogelijkheid tot communiceren heeft gegeven. We kunnen de lijst nog veel langer maken.​