Onderwijs: missie en visie

​Voor de schoolplanperiode 2023-2027 is de volgende missie gekozen:

De JBS, brug naar de toekomst!

In grote lijnen omvat de beoogde onderwijsontwikkeling het volgende:

1. Een sterk fundament

2. Leren doen we samen

3. De leerling is (mede)eigenaar

4. We werken doelgericht

 


Het strategisch BeleidsPlan Educatis 2022-2026 kunt u vinden bij de downloads​